Tryggeldstad

En ny standard inom vår bransch som kräver ett stort kunnande och noggrannhet. Detta koncept är utvecklat med våra utbildade sotare och tekniker för att skapa ett tryggare och mer effektivt hem, där risken för brand minimeras.

 

Nyheter


Tredje numret av GÖSAB KOLLEN där vi bl a pratar om GÖSABS deltagande på EFS konferensen

GÖSAB VENTILATION AB

GÖSAB VENTILATION AB har bytt sida, och finns nu på www.gosabventilation.se