Kontakta oss här

 

BEMANNING

 

Vi vet idag att det finns ett stort behov av kvalificerad personal när det gäller brandskyddskontroller. Anledningarna kan vara flera men framför allt handlar det om att resurserna inte alltid räcker till och att tiden blir alltför knapp under vissa perioder.

 

Vår målsättningen är att öka brandsäkerheten för Sveriges fastighetsägare, vilket innebär att brandskyddsarbetet aldrig får bli eftersatt.

 

Av den anledningen startade vi GÖSAB Support där vi erbjuder kvalificerad hjälp genom uthyrning av erfarna ingenjörer/skorstensfejartekniker och administrativ personal till Räddningsnämnder/kommuner som har brandskyddskontroller i egen regi eller som samarbetar med en extern leverantör/entreprenör.

Vi är flexibla för olika lösningar och finns tillgängliga under kort och längre tid.

 

 

Fördelar med GÖSAB Support:

 

o Erfaren och kvalificerad personal

o Inarbetat och etablerat varumärke

o Avlastning vid hög belastning

o Inga sociala avgifter

 

 

 

Ibland kan det vara svårt att veta vem man skall kontakta.

Därför har vi nu gjort det ännu enklare.

 

Kontakta oss här, så återkommer vi så fort vi kan.

 

 

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

GÖSAB SOTNING AB är en del i GÖSAB Gruppen tillsammans med Active Ventilation.

Vårt systerbolag kan ni nå på
acvent.se